Turvallisuusohjeet

Flowparkin ratojen rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan Suomen standardoimisliiton standardia SFS 15567-1 ja 15567-2, jotka määrittelevät turvallisuusnormit seikkailuratojen rakenteelle ja turvallisuusvaatimuksille sekä niiden käyttövaatimukset. Ratojen kunto tarkastetaan säännöllisillä rutiineilla ja niitä huolletaan ennalta tehdyn huolto-ohjelman mukaan. Kiipeilyvarusteina käytämme tunnettujen kiipeilyvarustevalmistajien merkkituotteita, jotka tarkastetaan joka käyttökerran jälkeen. Lisäksi vuosittain kaikki varusteet ja radat läpikäyvät täydellisen kuntotarkastuksen.

Tulostettava versio tästä.

Seikkailuratojen turvallisuusmääräykset

Nämä turvallisuusohjeet sisältävät pakolliset määräykset, joita kaikkien Flowparkin seikkailuratojen käyttäjien (jatkossa: ”asiakas”) tulee noudattaa.

1. Asiakkaan tulee olla vähintään 120 cm pitkä (pois lukien Lastenrata, jolle ei ole pituusrajaa). Lisäksi asiakkaan tulee noudattaa kullekin radalle erikseen määriteltyä pituusrajaa (ks. ratojen opastetaulut).
2. Alle 14-vuotiailla asiakkailla tulee olla mukana aikuinen, vähintään 18-vuotias asiakas, joka ohjaa heitä seikkailuradoilla. Yksi aikuinen asiakas voi ohjata enintään neljää alle 14-vuotiasta asiakasta. Aikuinen ohjaaja vastaa ohjaamiensa alle 14-vuotiaiden asiakkaiden turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
3. Alle 18-vuotiaan huoltajan on luettava ja hyväksyttävä turvallisuusmääräykset sekä annettava suostumuksensa alaikäisen lapsen seikkailuun.
4. Asiakas ei saa riisua turvallisuusvarusteita radoilla liikkuessaan, vaan ne on pidettävä jatkuvasti puettuna. Asiakas ei saa poistua Flowparkin alueelta kiipeilyvarusteiden kanssa. Varusteet tulee palauttaa varusteenjakopisteeseen, kun asiakas lopettaa kiipeilyn. Asiakas ei saa luovuttaa vuokraamiaan varusteita toiselle henkilölle. Mikäli asiakas joutuu riisumaan valjaat esim. vessassa käyntiä varten, asiakas on velvollinen pyytämään henkilökuntaa tarkastamaan, että varusteet on puettu takaisin asianmukaisesti.
5. Kertalippu oikeuttaa käyttämään puiston ratoja rajoittamattoman ajan yhtenä päivänä puiston aukioloaikana. Lipun voimassaolo päättyy asiakkaan poistuessa puistosta.
6. Seikkailuradoille meneminen on kielletty ennen kuin asiakas on saanut henkilökunnalta ratojen käyttöön tarvittavan opastuksen. Ennen radoille menemistä asiakkaan tulee osoittaa testiradalla osaavansa käyttää turvallisuusvarusteita oikein. Seikkailuradoille saa mennä vasta henkilökunnan annettua siihen luvan.
7. Asiakkaan on huomioitava omat taitonsa ja henkinen tilansa seikkaillessa. Asiakkaan tulee olla varma fyysisen kunnon riittävyydestä ennen radalle menemistä. Asiakas on vastuussa oman tilansa arvioimisesta. Flowpark ei suosittele kiipeilyä raskaana oleville.
8. Radoille ei saa mennä alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Seikkailu sairaana on ehdottomasti kielletty.
9. Flowparkilla on oikeus estää asiakkaan pääsy seikkailuradoille, jos tämä ei ole henkilökunnan mielestä kykenevä suorittamaan ratoja turvallisesti tilansa tai fyysisten kykyjensä takia. Flowparkin henkilökunnalla on myös oikeus poistaa henkilö radoilta, jos hänen havaitaan aiheuttavan vaaraa rakennelmille, itselleen tai muille asiakkaille.
10. Valjaissa olevat turvaliinat on pidettävä seikkailuradalla liikuttaessa jatkuvasti sulkurenkaalla kytkettynä turvavaijeriin tai turvalenkkiin, jotka on merkitty sinisellä teipillä. Siirryttäessä vaijerista toiseen on toinen haka irrotettava ensin ja kytkettävä uuteen turvavaijeriin ennen toisen haan irrottamista.
11. Seikkailuratojen tasanteilla saa olla kerrallaan korkeintaan 3 henkeä. Tehtäväelementissä saa olla kerrallaan 1-2 henkilöä. Edellä menevään henkilööön on pidettävä riittävä turvaväli (väh. 3 m), eikä toisen suoritusta saa millään tavalla häiritä tai vaikeuttaa. Aikuinen, joka ohjaa lasta, saa kuitenkin kulkea tehtävässä yhdessä lapsen kanssa ilman turvaetäisyyttä.
12. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia henkilökunnan antamia ohjeita sekä radoille olevia opasteita ja määräyksiä.
13. Flowparkkaus on liikuntaa ja siinä voi tulla naarmuja ja mustelmia. Siinä voi myös sattua tapaturmia kuten muissakin lajeissa. Flowparkilla ei ole erillistä vakuutusta tapaturmien varalta. Jokaisen asiakkaan on syytä arvioida oma vakuutusturvansa ennen radoille menemistä.
14. Seikkailuradoilla liikkuminen voi aiheuttaa vahinkoja asiakkaan vaatetukselle tai mukana olevalla omaisuudelle. Flowpark ei vastaa asiakkaan vaatteille tai omaisuudelle tulevista vahingoista tai likaantumisesta.
15. Asiakkaan tulee käyttää vuokraamiansa varusteita huolellisesti. Asiakas ei saa aiheuttaa vahinkoa seikkailuratojen rakenteelle. Jos varusteille tai ratarakennelmille aiheutuu vahinkoa asiakkaan laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan takia, hän on velvollinen korvaamaan varusteiden hinnan tai rakennelman korjauskustannukset Flowparkille.
16. Flowparkin henkilökunnalla on oikeus määrätä asiakas poistumaan seikkailuradoilta huonon säätilan takia. Asiakkaan tulee tällöin poistua radalta välittömästi.
17. Maksettu pääsymaksu palautetaan asiakkaalle vain, jos asiakas joutuu poistumaan radalta Flowparkista johtuvasta syystä. Kohdissa 9 ja 16 mainituissa tilanteissa maksua ei palauteta.
18. Tupakointi puiston alueella on kielletty. Flowpark on savuton alue.