Siirry sisältöön
Benji

Turvallisuusohjeet

Lue ja allekirjoita Flowparkin turvallisuusohjeet aina ennen pääsylipun ostoa. Turvallisuusohjeet löydät myös Flowparkien lipunmyynneistä tai voit tulostaa ja allekirjoittaa ohjeet ennakkoon.

Lataa tulostettavat turvallisuusohjeet

Flowparkin ratojen rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan standardia SFS-EN 15567-1 ja SFS-EN 15567-2, jotka määrittelevät turvallisuusnormit seikkailuratojen rakenteelle ja turvallisuusvaatimuksille sekä niiden käyttövaatimukset. Ratojen kunto tarkastetaan säännöllisillä rutiineilla ja niitä huolletaan ennalta tehdyn huolto-ohjelman mukaan. Kiipeilyvarusteina käytämme tunnettujen kiipeilyvarustevalmistajien merkkituotteita, jotka tarkastetaan joka käyttökerran jälkeen. Lisäksi vuosittain kaikki varusteet ja radat läpikäyvät täydellisen kuntotarkastuksen.

Seikkailuratojen turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusohjeet sisältävät pakolliset määräykset, joita kaikkien Flowparkin seikkailuratojen käyttäjien (jatkossa ”asiakas”) tulee noudattaa.

 1. Asiakkaan tulee olla vähintään 120 cm pitkä (pl. matalat radat), sekä noudattaa kullekin radalle erikseen määriteltyä pituusrajaa.
 2. Alle 14-vuotiailla asiakkailla tulee olla mukanaan aikuinen valvoja. Yksi aikuinen voi valvoa enintään neljää alle 14-vuotiasta asiakasta. Alle 10-vuotiaiden lasten kanssa aikuisen tulee kiivetä mukana radoilla (pl. matalat radat). Aikuinen valvoja vastaa ohjaamiensa alle 14-vuotiaiden asiakkaiden turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
 3. Alle 18-vuotiaan huoltajan on annettava lupa alaikäisen lapsen seikkailuun sekä luettava ja hyväksyttävä turvallisuusohjeet.
 4. Asiakas ei saa riisua vuokraamiaan kiipeilyvarusteita radoilla liikkuessaan, tai luovuttaa niitä toiselle henkilölle. Mikäli asiakas joutuu riisumaan valjaat esim. vessassa käyntiä varten, asiakas on velvollinen pyytämään henkilökuntaa tarkastamaan, että valjaat on puettu takaisin asianmukaisesti. Asiakas ei saa poistua Flowparkin alueelta varusteiden kanssa. Varusteet tulee palauttaa varusteenjakopisteeseen, kun asiakas lopettaa seikkailun.
 5. Päivälippu oikeuttaa käyttämään puiston ratoja yhtenä päivänä puiston aukioloaikana. Lipun voimassaolo päättyy asiakkaan poistuessa puistosta.
 6. Seikkailuradoille meneminen on kielletty kunnes asiakas on saanut henkilökunnalta ratojen käyttöön tarvittavan opastuksen. Ennen radoille menemistä asiakas osoittaa testiradalla osaavansa käyttää varusteita oikein. Seikkailuradoille saa mennä vasta henkilökunnan annettua siihen luvan. Asiakas vastaa itse oikeaoppisesta toiminnasta opastuksen jälkeen.
 7. Asiakkaan on huomioitava omat taidot, fyysinen kunto ja henkinen tila seikkaillessa. Asiakas on vastuussa oman tilansa arvioimisesta. Flowpark ei suosittele kiipeilyä raskaana oleville.
 8. Radoille ei saa mennä alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Seikkailu sairaana on ehdottomasti kielletty.
 9. Valjaissa olevat sulkurenkaat on pidettävä seikkailuradalla liikuttaessa jatkuvasti kytkettynä sinisellä merkittyyn varmistuslinjaan. Älä koskaan irrota molempia sulkurenkaita yhtä aikaa.
 10. Seikkailuratojen tasanteilla saa olla kerrallaan korkeintaan 3 henkilöä. Tehtäväelementissä saa olla kerrallaan korkeintaan 2 henkilöä. Edellä olevaan henkilöön on pidettävä riittävä turvaväli (väh. 3 m), eikä toisen suoritusta saa häiritä. Aikuinen, joka valvoo lasta, saa kulkea tehtävässä yhdessä lapsen kanssa ilman turvaetäisyyttä.
 11. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia henkilökunnan antamia ohjeita sekä radoilla olevia opasteita ja määräyksiä.
 12. Flowparkkaus on liikuntaa ja siinä voi tulla naarmuja sekä mustelmia. Siinä voi myös sattua tapaturmia kuten muissakin lajeissa. Flowparkilla ei ole erillistä vakuutusta tapaturmien varalta. Jokaisen asiakkaan on syytä arvioida oma vakuutusturvansa ennen radoille menemistä.
 13. Seikkailuradoilla liikkuminen voi aiheuttaa vahinkoja asiakkaan vaatetukselle tai mukana olevalle omaisuudelle. Flowpark ei vastaa asiakkaan vaatteille tai omaisuudelle tulevista vahingoista tai likaantumisesta.
 14. Asiakkaan tulee käyttää vuokraamiansa varusteita huolellisesti. Asiakas ei saa aiheuttaa vahinkoa seikkailuratojen rakenteille. Jos varusteille tai ratarakenteille aiheutuu vahinkoa asiakkaan laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan takia, hän on velvollinen korvaamaan varusteiden hinnan tai rakenteiden korjauskustannukset Flowparkille.
 15. Flowparkilla on oikeus estää asiakkaan pääsy seikkailuradoille, mikäli tämä ei ole henkilökunnan mielestä kykenevä suorittamaan ratoja turvallisesti. Flowparkin henkilökunnalla on myös oikeus poistaa henkilö radoilta, jos hänen havaitaan aiheuttavan vaaraa ratarakenteille, itselleen tai muille asiakkaille.
 16. Flowparkin henkilökunnalla on oikeus keskeyttää toiminta uhkaavan säätilan takia. Asiakkaan tulee tällöin poistua radalta välittömästi.
 17. Maksettu pääsymaksu palautetaan asiakkaalle vain, jos asiakas joutuu poistumaan radalta Flowparkista johtuvasta syystä. Kohdissa 15 ja 16 mainituissa tilanteissa maksua ei palauteta.
 18. Flowpark pidättää oikeuden käyttää ottamiaan video- ja valokuvia markkinointitarkoituksessa.
 19. Tupakointi puiston alueella on kielletty, Flowpark on savuton alue.
Nuori flowparkkaaja poseeraa kiipeilyvarusteissa