Siirry sisältöön
Benji

FLOWPARK OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Käyttämällä Flowpark Oy:n palveluita, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen. Sinulla ei ole oikeutta Flowpark Oy:n palveluihin, mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Flowpark Oy
Y-tunnus 2292908-0
Skanssinkatu 10
20730 TURKU
+358 400 315 181

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

c/o Janne Kalhama
Sähköposti
+358 400 427 828

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Seloste koskee niitä käytäntöjä, joita Flowpark Oy noudattaa asiakkaiden henkilötietoja käsitellessä ja kerätessä. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella:

 • asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin
 • asiakasviestintään, etämyyntiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, jota voidaan tehdä myös sähköisesti kohdennettuna
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja seurantaan
 • mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sähköpostitse varauksen tehneet asiakkaat:

 • Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot
 • Yritys- ja yhteisöasiakkailta myös yrityksen laskutustiedot

Verkkokaupasta lippuja ostaneet asiakkaat:

 • Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Uutiskirjeen tilaajat:

 • Henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite

Kiipeilevät asiakkaat:

 • Turvallisuusohjeet: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kansallisuus, suoramarkkinointilupa
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajan etu- ja sukunimi ja yhteystiedot

Rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot:

 • IP-osoite, selain, selainversio, sivu jolta rekisteröity on siirtynyt sivuille sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja

Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot:

 • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen, esimerkiksi markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään, kun he tulevat puistoon, ostavat lippuja verkkokaupasta, tekevät varauksen sähköpostitse tai tilaavat uutiskirjeen. Tämän lisäksi tietoja kerätään erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten, –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Flowpark Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, ja yritysasiakkaiden osalta kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Flowpark Oy:n yhteistyökumppaneille, jollet ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Flowparkin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Flowparkin käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu eitunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Flowpark Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät Flowpark Oy Skanssinkatu 10 2292908-0 20730 Turku sähköposti verkkosivu tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIATTEET

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokoneelle tallennetun rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnus ja salasana.

Paperilla olevia henkilötietoja säilytetään yrityksen toimipaikassa ja toimistossa. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Toimipaikka on lukittu aukioloaikojen ulkopuolella, ja siellä on valvontajärjestelmä. Toimistotilat ovat aina lukossa. Turvallisuusohjeet hävitetään asianmukaisesti aina kauden päätettyä (talvikuukausina) eikä niissä olevia tietoja talleteta yksilöidysti ellei henkilö ole antanut markkinointilupaa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voit pyytää maksutta kerran vuodessa tunnistautumalla henkilökohtaisesti paikan päällä tai tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Flowpark Oy
Skanssinkatu 10
20730 TURKU

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. MUUTOKSET SELOSTEESEEN

Flowpark kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös Flowpark Oy Skanssinkatu 10 2292908-0 20730 Turku sähköposti verkkosivu lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Flowpark Oy säilyttää asiakkaiden tietoja rekisterissä siihen saakka, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.