Siirry sisältöön
Benji

Mikä on Flowpark

Flowpark – Paras tapa viettää vapaa-aikaa

Flowpark on ekologinen seikkailuhuvipuisto, jossa pääsee testaamaan kestääkö kantti. Seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin niitä vahingoittamatta. Lukuisia erilaisia tehtäviä pääsee suorittamaan jopa kahdenkymmenen metrin korkeudella. Tehtävät ovat eritasoisia yläköysiratoja sisältäen mm. heiluvia polkuja, liaanihyppyjä, keinuja ja vaijeriliukuja. Jokainen Flowpark on oma uniikki kokonaisuutensa, joten kahta samanlaista rataa ei mistään puistosta löydy. Flowpark on tarkoitettu kaikenikäisille seikkailumielisille tyypeille – haastetta löytyy niin tavallisille tallaajille kuin kokeneille eräjormille!

Flowparkkaukseen ei tarvita ennakko-osaamista. Varusteiden käyttö ja radoilla toimiminen opastetaan ennen varsinaisille radoille pääsyä. Jokainen asiakas suorittaa testiradan, jonka läpäistyään pääsee seikkailemaan itsenäisesti radoille. Radoilla edetään jatkuvasti varmistuslinjaan kytkettynä. Turvallisuusohjeisiin voi halutessaan tutustua jo ennakkoon.

Yleisimpiin mieltä askarruttaviin asioihin löydät vastauksen usein kysyttyä -sivulta.

Synty- ja kasvutarina

Flowpark Oy on suomalainen yritys, jonka vuonna 2009 ovat perustaneet ja sen omistavat Janne Kalhama sekä Antti Puro. Tarina sai alkunsa turkulaisten kaverusten ideasta yhdistää heille arvokkaita asioita: liikunnallisuus ja ulkoilmaelämä, yhteisöllisyys ja kaverisuhteet, sekä ekologisuus.

Yläköysiratojen ja seikkailupuistojen historia ulottuu kauas. Flowpark ei kuitenkaan ole vain seikkailupuisto, vaan kokonaisvaltainen seikkailuhuvipuistokonsepti. Idea haluttiin toteuttaa alusta loppuun asti itse kotimaisena työnä. Tarvittiin luovuutta, asennetta, intoa, tutkimusta sekä konkreettista työtä. Työn pohjalta syntyi Suomen ensimmäinen seikkailuhuvipuisto Flowpark, joka myöhemmin on kasvanut Suomen suurimmaksi seikkailuhuvipuistoketjuksi. Varsinaisten puistojen lisäksi Flowpark on aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa järjestämässä muun muassa köysitikaskiipeilyä ja vaijeriliukua.

Flowpark Oy on Suomen edustajana osallisena eurooppalaisessa asiantuntijaryhmässä, joka luo yleiseurooppalaiset standardit ja käytännöt seikkailupuistojen toiminnalle. Flowpark Oy:n toiminta lähtee aina turvallisuudesta ja ympäristön huomioimisesta, jota komiteatyöskentely ja mm. oma ympäristöohjelma tukevat. Vastuullisuus on erittäin suuressa roolissa Flowparkissa, ja tavoitteena onkin olla edelläkävijä ja esimerkki ekologisena vapaa-ajanviettopaikkana. Flowparkissa varsinaisen toiminnan moottori on aina ihminen itse!

Flowparkin arvot sekä toimintaperiaatteet

Flowparkin arvot sekä toimintaperiaatteet

Flowparkissa arvostamme liikunnallisuutta, ulkoilmaelämää, turvallisuutta, aktiivista ja reipasta otetta, ympäristön huomioimista sekä yhdessä tekemistä. Toiminnassamme olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia periaatteita:

  • Turvallisuus, josta huolehditaan ennakkosuunnittelulla, asiakkaiden huolellisella opastamisella, turvallisuusohjeilla, henkilökunnan koulutuksella sekä säännöllisillä tarkastuksilla.
  • Sitoutuminen kestävään kehitykseen, joka huomioidaan päivittäisissä rutiineissa ja liiketoiminnan suunnittelussa.
  • Asiakastyytyväisyys, joka varmistetaan reipashenkisellä ja iloisella palvelulla ja keskittymälläkuuntelemaan aktiivisesti asiakkaiden toiveita.
  • Jatkuva toiminnan ja myynnin kehitys perustuu sekä asiakaspalautteeseen että henkilökunnankehitysideoiden pohjalle.
  • Avoimuuteen ja vuorovaikutukseen kannustetaan. Sitoutuminen voimassaolevaan soveltuvaan lainsäädäntöön ja esimerkiksiympäristölainsäädännön muutosten ja kehityksen jatkuva seuraaminen.

Flowpark ei ole vain seikkailupuisto. Se on paljon enemmän. Tervetuloa flowparkkaamaan!