Vastuullisuus

Flowparkissa arvostamme liikunnallisuutta, ulkoilmaelämää, turvallisuutta, aktiivista ja reipasta otetta, ympäristön huomioimista sekä yhdessä tekemistä. Flowpark on toimintansa alusta saakka kiinnittänyt erityistä huomiota ympäristöasioihin. Tavoitteena on olla edelläkävijä ja esimerkki ekologisena vapaa-ajanviettotapana.

Flowparkille on laadittu oma ympäristöohjelma tukemaan jo tehtyjä asioita ja edistämään vastuullista toimintaa tulevaisuudessa. Ympäristöohjelma arvioidaan vuosittain ja tarpeen vaatiessa useammin.

Flowparkin toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita

Turvallisuus, josta huolehditaan ennakkosuunnittelulla, asiakkaiden huolellisella opastamisella, turvallisuusohjeilla, henkilökunnan koulutuksella sekä säännöllisillä tarkastuksilla.
Sitoutuminen kestävään kehitykseen, joka huomioidaan päivittäisissä rutiineissa ja liiketoiminnan suunnittelussa.
Asiakastyytyväisyys, joka varmistetaan reipashenkisellä ja iloisella palvelulla ja keskittymällä kuuntelemaan aktiivisesti asiakkaiden toiveita.
Jatkuva toiminnan ja myynnin kehitys perustuu sekä asiakaspalautteeseen että henkilökunnan kehitysideoiden pohjalle, avoimuuteen ja vuorovaikutukseen kannustetaan.
Sitoutuminen voimassaolevaan soveltuvaan lainsäädäntöön ja esimerkiksi ympäristölainsäädännön muutosten ja kehityksen jatkuva seuraaminen.

flowbanana

Ympäristön huomioiminen näkyy Flowparkissa päivittäin. Olemme tehneet jo paljon ja jatkossa haluamme tehdä vielä paljon lisää. Tavoitteiden ja suunnitelmien lisäksi me myös oikeasti toteutamme. Käytännön työssä ympäristöasiat näkyvät seuraavissa asioissa.

Energia

Flowparkissa varsinaisen toiminnan moottori on ihminen itse. Yhden Flowpark-seikkailuhuvipuiston kulutus vastaa vain kahden omakotitalon vuoden energiankulutusta. Energian kulutusta pyritään seuraamaan tulevaisuudessa tarkemmin, jotta voimme vähentää kulutusta entisestään ja antaa henkilökunnalle vinkkejä energiatehokkaaseen toimintaan.

Mahdollisuuksien mukaan Flowpark-puistoissa käytetään ympäristömerkittyä sähköä. Tällä hetkellä Turun puistossa kaikki käytetty sähkö on tuulivoimalla tuotettua. Flowparkin tavoitteena on tulevaisuudessa olla omavarainen sähkön tuotannon suhteen.

Kierrätys ja jätteiden käsittely

Puistoissa lajitellaan roskat ja kierrätetään pullot sekä eritellään ongelmajätteet. Uudet lajitteluastiat helpottavat homman sujuvaa hoitumista. Kannustamme henkilökuntaamme ja asiakkaita viemään roskat roskiin, korjaaman jälkensä ja lajittelemaan oikein!

Turun Flowparkissa on käytössä kompostoivat vessat. Olemme saaneet niiden tuotoksilla aikaan viihtyvyyttä lisäävän kukkapenkin. Pieni hätä voi olla iso ekoteko!

kukkapenkki

Materiaalit ja kioskivalikoima

Seikkailuratojen tehtävissä hyödynnetään kierrätysmateriaaleja kuten vanhoja autonrenkaita ja tynnyreitä. Yhteistyökumppaneina suosimme lähiseudun yrittäjiä sekä saman arvomaailman jakavia yrityksiä ja yhteisöjä. Markkinointi ja muita materiaaleja valittaessa ensisijaisia vaihtoehtoja ovat kotimaiset ja ympäristömerkityt tuotteet. Esitteemme tulevat esimerkiksi vain kahden kilometrin päästä.

Kioskituotteissa valitsemme jatkossa viisaammin. Olemme jo siirtyneet Reilun Kaupan kahviin ja teehen. Tulevana kautena otamme käyttöön ympäristömerkityt kertakäyttöastiat ja siivoustarvikkeet. Olemme tietoisesti valinneet kertakäyttöastiat ja valmiiksi pakatut ruokavaihtoehdot. Kioskitoiminnan ollessa kausiluontoista ja seikkailun oheistuote astioiden ja puistossa valmistetun ruuan käyttäminen olisivat ympäristölle ja toiminnalle huonompi vaihtoehto. Haluammekin panostaa erityisesti Flowcafén valikoiman ja pakkausten valintaan.

Kuljetukset ja liikenne

Flowparkin henkilökunnasta 92% tulee töihin kävellen, pyöräillen, rullaluistellen, muuten vaan omalla lihasvoimalla tai julkisilla kulkuneuvoilla. Lappeenrannan puistoon on vain kilometrin kävelymatka keskustasta ja hyvät pyöräilymahdollisuudet. Turun puistoon pääsee helposti bussilla, jalkaisin tai pyöräillen.

Flowparkiin tulevat tavarat toimitetaan enimmäkseen yhteisjakelussa, joten kuljetuksia ei käytännössä tule kuin silloin tällöin. Mahdolliset kuljetukset ja muut matkat pyritään suunnittelemaan etukäteen, jotta turhalta ajelulta vältyttäisiin. Pyöräillä voimme mielellään ylimääräistäkin!

Onnettomuus ja hätätilanne

Flowparkin henkilökunta koulutetaan toiminaan onnettomuustilanteissa. Räätälöidyssä koulutuksessa käydään läpi puiston toimintaa, siihen liittyviä tyypillisiä riskejä ja yleisiä ensiaputaitoja. Flowpark-puistot on varusteltu ensiapu- ja sammutusvälineillä. Henkilökunta harjoittelee säännöllisesti onnettomuustilanteissa toimimista ja muun muassa asiakkaiden pelastamista radoilta.

Ympäröivä yhteiskunta ja luonto

Jokaisen Flowpark-seikkailuhuvipuiston osalta huomioidaan suunnitteluvaiheesta lähtien sille ominaisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Puiston sijaintia valittaessa kiinnitetään erityistä huomioita jo olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen.