Till innehållet
Benji

Vanliga frågor

1. Måste Flowparks besökare ha tidigare erfarenhet av klättring?

Nej, det behövs inte. Det är lätt att lära sig hur utrustningen ska användas. Personalen guidar alla kunder i hur klättringsutrustning ska användas innan kunden får tillträde till banorna. Dessutom övar var och en kund hur man använder utrustningen på en testbana under tillsyn av en instruktör. Flowstaff kretsar också om parken och du kan alltid be om tips för att passera spåren.

2. Är klättring på banorna säkert?

Inom all klättring, precis som inom motionering i allmänhet, finns risker. Med goda säkerhetssystem och rätt operation kan riskerna ändå minimeras. Vid konstruktion och tillämpning av Flowparks banor krävs Finlands standarderingsförbunds standarder SFS 15567-1 och 15567-2, vilka definierar säkerhetsnormerna för äventyrsbanornas konstruktion och säkerhetskrav samt deras användningsförutsättningar. Banornas skick kontrolleras med regelbundna rutiner. Som klättringsutrustning använder vi märkesprodukter från kända tillverkare av klättringsutrustning som kontrolleras efter varje användningstillfälle. Om kunden nu efterföljer säkerhetsbestämmelserna och de utdelade instruktionerna kan hen utan att behöva oroa sig klättra på banan.

3. Finns det några ålders-, längd-, eller viktgränser i Flowpark?

Flowparkning passar äventyrare av nästan alla åldrar och storlekar. Äventyrsbanorna är klassificerade efter fyra olika svårighetsgrader som har specificerade längdgränser. På de lättare, gröna och blåa banor är längdkravet 120cm. På de svårare, röda och svarta, banor är längdkravet 150cm. Bankartan hittar du på sidan parkens karta och tjänster.

I Flowpark kan det finnas beroende av parken en eller flera låga banor, där även barn som är kortare än 120 cm under uppsikt av vuxna kan få känna av den Flowparkiga atmosfären. På lekbanan används samma utrustning och banorna genomförs på samma sätt som på de andra äventyrsbanorna. Låga banor går nära marken, så att föräldrarna kan följa de små flowparkarnas konster alldeles intill dem.

Observera att under 14-åringar måste alltid ha vuxen med att hålla uppsikt över äventyret nedifrån marken och under 10-åringar måste alltid ha vuxen med på banorna med undantag av låga banorna. Det finns inte någon viktgräns på banorna med enskilda undantag. Till exempel för fritt fall finns det viktgräns som är 20–130kg. Eventuella viktgränser är alltid synliga på uppgifterna eller banskyltarna.

4. Vilken typ av tillstånd krävs av en förmyndare för att en minderåring ska få ta del i äventyret?

Av säkerhetsskäl kräver vi att alla minderåriga har tillstånd till äventyret från förmyndare. I praktiken betyder detta att förmyndaren har bekantat sig med parkens säkerhetsanvisningar och skrivit under på dem. Ända sedan 14 års ålder kan unga komma till parken ensamma, men måste ha med säkerhetsanvisningarna underskrivna av förmyndaren.

5. Om endast en del av familjen vill klättra, vad finns det att göra för de andra?

Det är gratis inträde till parken. Det är bara inträde till klättringsbanorna som har en avgift, eftersom personen då måste hyra klättringsutrustning. Familjemedlemmar kan röra sig på marken inom parkområdet och t.ex. föreviga de klättrande familjemedlemmarnas äventyr i trädkronorna på foto eller på film. Uppmuntran och påhejande kommer säkert att vara nyttiga så tråkigt är det inte på marken heller!

6. Kan egen klättringsutrustning användas i parken?

Nej, det går inte. Flowpark ansvarar för att utrustningen som används på parkens banor uppfyller säkerhetsbestämmelserna, vilket gör att vi inte kan godkänna annan utrustning än parkens, vilka genomgår Flowparksstandard-kvalitetskontroll.

7. Vad är passande utrustning?

Vad som är passande utrustning beror på väderlek. På äventyrsbanorna kan du klättra under sommarens värmeböljor och när det är minusgrader, när det är torrt och när det regnar. Vi rekommenderar att du tar med dig utomhuskläder passande med vädret samt skor med jämn undersida eller gympaskor samt handskar. Du kan även köpa handskar i parken vid biljettköpet. Använd inte hängande klädesplagg som kan fastna i bankonstruktioner (t.ex. halsduk) eller högklackade skor. Har du långt hår rekommenderas uppsättning.

Ingen specialutrustning behövs. Klädsel utsätts inte i något skede för stor risk för nedsmutsning, men eftersom banorna är byggda på stöd från levande träd är det möjligt att kläderna tillfogas spår från träden eller bankonstruktioner, vilket innebär att användning av särskilt känsliga eller svårtvättade plagg inte rekommenderas.

8. Kan man lämna personliga tillhörigheter för förvaring under klättringen?

Beroende av parken finns det antingen låsbara eller olåsbara förvaringsboxar där man kan lämna sina personliga tillhörigheter för förvaring under klättringen. Parkspecifik information om förvaringsmöjligheterna hittar du på sidan parkens karta och tjänster. Observera att Flowpark inte tar ansvar för föremål lämnats för förvaring.

9. Vad händer om jag inte vågar eller orkar på en bana?

Om krafterna tar slut eller om självförtroendet sviktar lite för mycket mitt i banan kan klättraren bli hängandes i säkerhetsvajern. På flesta banor kan dra dig själv längs säkerhetslinan till nästa avsats även när man hänger i selen, varifrån man kan fortsätta äventyret. Om personen inte kan förflytta sig kan hen ropa på personalen på plats, varpå en instruktör kommer och hjälper kunden ned på marken på säkert vis med hjälp av nedtagningsrep. Detta hör till instruktörernas vardagliga uppgifter och att be om hjälp är absolut inte något att skämmas.

10. Hur mycket tid lönar det sig att avvaras för Flowparkning?

Tiden som går i parken beror på hur många banor kunden vill genomföra och på hur snabbt hen genomför dem. Oftast tar klättringen 2-3 timmar, under vilket kunden hinner genomföra den största delen av banorna. Även om kunden endast skulle vilja känna på klättringen en aning och bara prova på några banor lönar det sig att avvaras åtminstone en timme. En del av våra kunder har spenderat till och med hela dagen i parken. Efter en hel dag i parken känns det säkerligen att man har motionerats.

11. Kan egen matsäck tas med till parken?

Ja, det går bra. På parkens rastplatser kan egen matsäck avnjutas samtidigt som ljud och vyer från ståhejet ovan kan följas. Alkoholhaltiga drycker hör dock inte i parken, även om du inte ska klättra. Du kommer väl ihåg att ta medhavda förpackningar och annat skräp till soptippar – vi ska hålla parken och naturen rent. Parkspecifika service som restauranger och kaféer hittar du på sidan parkens karta och tjänster.

12. Kan möhippor eller svensexor firas i Flowpark?

Ja, det går bra, om bara alla som kommer för att klättra är helt nyktra. Klättringsbanorna får ej beträdas vid alkoholpåverkan. Inte heller får alkohol avnjutas på parkområdet, även om man inte skulle klättra. Festens blötare stunder bör sparas till tiden efter Flowpark-besöket.

13. Påverkar vädret klättringen?

Endast närmande åska samt tillräckligt hård stormvind avbryter klättringen. Vår personal ber och hjälper kunden att avlägsna sig från banorna, och anmäler då det är tryggt att klättra igen. Regnet är inte något hinder för klättringen.

14. Ska pengarna återbetalas om man måste avlägsna sig från äventyrsbanan på grund av vädret?

Tyvärr blir pengarna inte återbetalade. Vår personal ber kunden att avlägsna sig från äventyrsbanan om nödvändigt och ger tillståndet att fortsätta äventyret då åskan har gått förbi.

15. Måste man boka tid till Flowpark?

Nej, det behövs inte, det räcker att du dyker upp. Med undantag för stora grupper och äventyr utanför öppettiderna bör du först kontakta parken du ska besöka.