Till innehållet
Benji

Vad är Flowpark

Flowpark – bästa sättet att fördriva fritiden

Flowpark är en ekologisk äventyrsnöjespark där du får testa dina gränser. Äventyrsbanorna har byggts upp i levande träd utan att de skadas. En mångfald av olika typer av uppdrag på upp till tjugo meters höjd. Uppdragen är repbanor som bl.a. innehåller gungande stigar, lianhopp, gungor och linbanor på vajer. Var och en Flowpark är en egen unik helhet, och således finns det två likadana banor i ingen park. Flowpark är till för äventyrslystna i alla åldrar– det finns utmaningar för både vanligt folk och för den mest erfarna skogsmullen!

För att flowparka behöver man inga förkunskaper. Besökarna guidas angående användning av utrustning och utförande på banorna innan de får tillgång till de verkliga banorna. Var och en kund genomgår en testbana, och efter att ha klarat det, får de äventyra självständigt på banorna. banorna förflyttar sig besökarna med säkerhetsvajern ständigt kopplad till sig. Om man vill, kan man kan man bekanta sig med säkerhetsbestammelser i förhand.

På de vanligaste trängande frågor hittar du svar på sidan vanliga frågor.

Ursprungs- och tillväxthistoria

Flowpark Oy är ett finskt företag som grundades år 2009 och ägs av Janne Kalhama och Antti Puro. Berättelsen började med Åbo-vännernas idé att förena ting som är värdefulla för dem: motion och friluftsliv, gemenskap och kompisrelationer samt beaktande av miljön.

Historian av repbanor och äventyrsparker sträcker sig långt. Flowpark är dock inte bara en äventyrspark utan ett övergripande äventyrsparksbegrepp. Idén ville genomföras som inhemskt jobb från början till slut. Det tog kreativitet, attityd, entusiasm, forskning och konkret arbete. På grund av arbetet bildades Finlands första äventyrspark Flowpark, som senare har uppväxt till Finlands största äventyrsparkskedja. Ytterligare de eventuella parkerna är Flowpark aktivt med i olika evenemang att organisera bland annat repbanor med stegklättring och linbanor på vajer. Du kan bekanta dig närmare Flowpark Oy:s annan verksamhet samt byggnadsteamet och-verken på sidan Flowpro.

Flowpark Oy är Finlands representant vid Europeiska expertgrupp som skapar Europaomfattande standarder och metoder för äventyrsparkernas verksamhet. Flowpark Oy:s verksamhet grundar sig alltid i säkerhet och beaktande av miljön, som stöds av utskottsarbete och bland annat ett eget miljöprogram. Ansvaret spelar en mycket stor roll i Flowpark, och målet är att vara föregångare och förebild som ett ekologiskt ställe att spendera fritid. I Flowpark är aktivitetens verkliga motor människan själv!

Flowparks värderingar och verksamhetsprinciper

I Flowpark värderar vi motion, friluftsliv, säkerhet, aktiva och hurtiga tag, miljöhänsyn samt samarbete. I vår verksamhet är vi fast beslutna att hålla oss till de följande principer:

  • Säkerhet, vilket vårdas via planering, grundlig handledning till kunderna, säkerhetsanvisningar, utbildning av personalen samt regelbundna kontroller.
  • Förpliktigande till en hållbar utveckling, vilket yttrar sig såväl i dagligarutiner som i infrastrukturell planering.
  • Kundnöjdhet, vilket garanteras med hurtig och glad service samt fokus på att aktivt lyssna på kundens önskemål.
  • Fortlöpande verksamhet och utveckling av försäljning grundar sig både på kundutvärdering och på personalens utvecklingsidéer. Vi uppmuntrar till öppenhet och samverkan.
  • Åtagande om att följa giltiga tillämpliga lagar och övervaka till exempel förändringar och utveckling i miljölagstiftningen.

Flowpark är inte bara en äventyrspark. Det är mycket mer. Välkomna att flowparka!