Till parken

Flowpark är en ekologisk äventyrsnöjespark där du får testa dina gränser. Äventyrsbanorna har byggts upp i levande träd utan att de tillfogats skador. Aktivitetens verkliga motor är människan själv! En mångfald av varierande uppdrag som på bästa sätt löses på tjugo meters höjd. Uppdragen är repbanor som bl.a. innehåller gungande stigar, lianhopp, gungor och linbanor på vajer. Flowpark är till för äventyrslystna i alla åldrar från 7 år och uppåt – det finns utmaningar för både kosmopoliten och för den mest erfarna skogsmullen!

IMG_0209KAS